مجله آباچوب یک مجله کامل درباره انواع چوب ها و ویژگی های کلی آنها و همچنین آموزش های لازم برای درست کردن انواع میز و صندلی و … می باشد. در اینجا اطلاعات کاملی از رنگ ها و رزین ها به شما داده می شود.